Barcelona School of Management

POLÍTICA DE PRIVACITAT E-SECRETARIA

La Plataforma, amb direcció DNS http://esecretaria.bsm.upf.edu, és titularitat de la Fundació Institut d’Educació Contínua, actuant sota la marca UPF Barcelona School of Management, amb seu i domicili social a:

Balmes 132-134
08008 Barcelona
NIF: G60414182

La UPF Barcelona School of Management declara el seu respecte i compliment de les disposicions recollides a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, relativa a les mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal, a l’efecte de les quals ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que vostè faciliti a la UPF Barcelona School of Management, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables. Per tot això, l’informa de la seva política de protecció de dades, perquè vostè determini voluntàriament si vol facilitar les seves dades personals a la UPF Barcelona School of Management.

La UPF Barcelona School of Management l’informa igualment que les dades de caràcter personal que vostè faciliti en aquesta Plataforma es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de la UPF Barcelona School of Management, que quedarà sota la responsabilitat de l’Entitat. Als efectes d’acomplir el que preveu la LOPD, es fa expressa menció que la UPF Barcelona School of Management, fundació privada amb domicili a carrer Balmes núm. 132-134, Barcelona (Espanya), és qui decideix sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de les dades de caràcter personal que vostè li faciliti mitjançant qualsevol dels recursos disposats per a aquests efectes a la Plataforma allotjada a la direcció DNS http://esecretaria.bsm.upf.edu.

Per integrar les seves dades al fitxer de la UPF Barcelona School of Management es necessita el seu consentiment inequívoc, que podrà prestar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, triant l’opció “HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA UPF BARCELONA SCHOOL OF MANAGEMENT” que es presenta quan vostè accedeix a la Plataforma i s’hi registra mitjançant l’usuari i contrasenya que la UPF Barcelona School of Management li ha facilitat amb anterioritat.

Les dades que vostè facilita a la UPF Barcelona School of Management tenen com a finalitat poder ser emprades per la UPF Barcelona School of Management en el context dels serveis específicament oferts en aquesta Plataforma, és a dir, per a la formalització i gestió del procés d’admissió i matriculació en qualsevol dels programes que s’imparteixen per la UPF Barcelona School of Management, així com per al desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies de la UPF Barcelona School of Management a aquest respecte, incloses activitats de promoció dels seus productes o serveis. Aquestes dades podran ser cedides a altres empreses, entitats o organismes a Espanya, així com a terceres persones físiques o jurídiques, per a les mateixes finalitats que s’indiquen en aquest text.   En particular, tot i que amb caràcter merament enunciatiu, les dades acadèmiques de tot tipus (incloses les relatives a l’assistència, avaluació, nota i seguiment del programa en que vostè s’hagi matriculat) podran ser cedits a l’empresa per a la que vostè treballi quan la mateixa hagi contractat el referit programa en el seu benefici i/o hagi sufragat l’import e la matrícula per compte de vostè. Per poder fer aquestes comunicacions de les seves dades a tercers es necessita el seu consentiment inequívoc, que vostè atorga de manera expressa mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, triant l’opció “HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA UPF BARCELONA SCHOOL OF MANAGMENT” que es presenta quan vostè accedeix a la Plataforma i s’hi registra mitjançant l’usuari i la contrasenya que la UPF Barcelona School of Management li ha facilitat amb anterioritat.

En relació amb la comunicació de dades, li recordem que la UPF Barcelona School of Management és una entitat dedicada a la formació i està especialitzada en cursos de postgrau, màster i seminaris formatius, per la qual cosa si vostè presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades, la UPF Barcelona School of Management entén que consent inequívocament a què les seves dades puguin ser transferides internacionalment a empreses, entitats o organismes situats a l’estranger, encara que estiguin ubicats en països que no ofereixin un nivell de protecció adequat a les dades de caràcter personal d’acord amb la normativa espanyola, així com a altres entitats a qui sigui de menester facilitar-les per a la prestació d’un servei. L’ús de les dades transferides internacionalment se circumscriurà a les finalitats contingudes en aquesta Política de privacitat.

Llevat dels camps en què expressament es determini el contrari, la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la manca de resposta a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita.

Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals contingudes als fitxers de la UPF Barcelona School of Management, així com de les comunicacions que s’hagin produït respecte a les seves dades, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets podrà adreçar-se a la UPF Barcelona School of Management al carrer Balmes, 132-134, 08008 Barcelona (Espanya), al Departament de Màrqueting.

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, la UPF Barcelona School of Management utilitzarà cookies. Les cookies són fitxers de text que els servidors envien al seu disc dur per facilitar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. Si vol més informació sobre l’ús de cookies accedeixi a la nostra Política de cookies.